Общи условия

Общи условия

Продажбата на Лекарствени продукти от mfarma.bg е строго забранена за лица под 18 години!

1. Общи условия

М-Фарма ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 117612387 със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Плиска 3, бл. Орфей, вх. А. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. М-Фарма ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, находящ се на адрес: гр. Русе, ул. Плиска 91, бл. Клокотница 1, с ръководител Румяна Велева Кожухарова, а именно Удостоверение № 7757-НА-1/22.01.2013, издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

Сайтът "www.mfarma.bg" притежава разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание СЛ-62/23.03.2018 от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.
М-Фарма ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.
М-Фарма ЕООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите;

2. Отговорност

М-Фарма ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. М-Фарма ЕООД не носи отговорност за неточности в тази листовка.
Съветите на фармацевт чрез бутона “Попитай фармацевта” са препоръчителни и имат за цел подпомагане избора на продукт. Същите не се ангажират с пълна и подробна преценка на здравословното състояние. М-Фарма ЕООД препоръчва на клиентите си консултация със лекари-специалисти за установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н.
При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.mfarma.bg препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. М-Фарма ЕООД не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

М-Фарма ЕООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация. М-Фарма ЕООД не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

М-Фарма ЕООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на М-Фарма ЕООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте на e-mail: contact@mfarma.bg

3. Защита на личните данни

М-Фарма ЕООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 24775 от 07.04.2014

В базата данни на М-Фарма ЕООД  информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

4. Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

• С наложен платеж при получване на стоката.

5. Авторски права

Съдържанието на този сайт е предмет на защита от действащото право в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на  М-Фарма ЕООД ( http://www.mfarma.bg ) е ЗАБРАНЕНО. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

6. Права и задължения при продажба от разстояние

М-Фарма ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност. КУПУВАЧЪТ има правото да върне продукта, за негова сметка, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта М-Фарма ЕООД се задължават да върнат на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от М-Фарма ЕООД. А именно по банков път, чрез наложен платеж или чрез възстановяване на сумата на транзакцията с кредитна операция по картата на картодържателя.
Ако КУПУВАЧЪТ е заявил своята поръчка до офис на Спиди, има срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад във М-Фарма ЕООД.

7. Защита на потребителите

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Най-продавани

Върни До Горе